תקנון יועצים ומאמנים

(כתובת האתר שלנו :https://www.bmax.co.il)

האמור במסמך זה הוא כתוספת לנאמר במסמכים מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של האתר.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, והוא נכון גם לנשים.

מטרת האתר היא ליצור נקודות מפגש וירטואלית בין לקוחות, גולשים ומבקרים באתר לבין בעלי עסקים הנרשמים באתר ,ובעלי האתר אינן מעורבים באופן ישיר בעסקאות הנעשות בין הצדדים. 

בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 

אם בעל עסק החליט כי אינו זקוק עוד לחשבונו באתר, ניתן לסגור את החשבון באופן עצמאי.   

משתמשים באתר רשאים לפרסם תגובות,הערות ודירוג לבעלי עסקים המופיעים באתר והנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה לתוכן מסוג זה ולאופן הצגתו באתר. הנהלת האתר רשאית להסיר הערות ותגובות במידע ונשתכנע כי איננה ראויה ו/או איננה מוצדקת. 

הנך מאשר בזה כי אתה האחראי הבלעדי לכל המידע המופיע בפרופיל שלך,כולל תמונות, לוגו וכו' ואתה הוא הבעלים החוקיים שלו ואינך מפר כל זכויות יוצרים קניין רוחני וכו'. הנך מסכים בזה לבדוק ולעדכן באופן שוטף את הפרופיל שלך ולאשר כי כל המידע המופיע בפרופיל שלך הנו מדויק.

בעלי האתר לא אחראיים בשום דרך לתכנים הנמצאים באתר ו/או לאמינות ואיכות המידע שמפרסמים בעלי העסקים באתר.


הנהלת האתר שומרת על זכותה למחוק ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד,חלק מהמידע שמופיע בפרופיל שלך או למחקו לחלוטין ללא כל סיבה או טענה מצידך.

חלק מהשימוש בשירותים המוצעים באתר, כגון חבילות הרישום, כרוכים בתשלום, שיקבע על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר, ויפורסם בהתאם.

אין להעתיק מידע מהאתר או לנצל אותו בכל דרך אחרת בלא הסכמת הנהלת האתר מראש.

השימוש באתר היא באחריות המשתמש בלבד.